Celowanie w białka powierzchniowe błon biologicznych neutrofili: nowe możliwości terapeutyczne w przewlekłych chorobach zapalnych

Project Leader: Joanna Trylska, dr hab., prof. UW Project period: 2013 - 2017
Project funding: CORE 2013 CALL - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, NCBiR