Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego

Project Leader: dr Joanna Panecka Project period: 2017 - 2018
Project funding: SONATA, NCN