Badanie możliwości zastosowania organicznych pochodnych borowodorku magnezu do otrzymywania nadprzewodzących powłok diborku magnezu.

Project Leader: Project period: 2013 - 2015
Project funding: PRELUDIUM, NCN