Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi

Project Leader: Agnieszka Kobielak, dr Project period: 2016 - 2018
Project funding: OPUS, NCN