Analiza różnicowania i dojrzewania oligodendrocytów u myszy St8sia2-/-, modelu niedoboru polisjalilacji

Project Leader: Łukasz Szewczyk, dr Project period: 2014 - 2017
Project funding: PRELUDIUM, NCN