Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski

Project Leader: Project period: 2010 - 2015
Project funding: INITECH, NCBiR