Algorytmy regularyzacyjne do przetwarzania widm NMR mieszanin metabolitów

Project Leader: Project period: 2013 - 2014
Project funding: HARMONIA, NCN