Aktywne w świetle widzialnym nano-katalityczne układy tlenkowe wspomagające wytwarzanie wodoru na drodze konwersji energii słonecznej

Project Leader: Project period: 2013 - 2016
Project funding: 7 PR, MNiSW