Tomasz Czapliński, MA, MMus

email: t.czaplinski@cent.uw.edu.pl
phone: +48 22 55 43600
room: 04.115
administration: Office