Małgorzata Olejniczak, PhD

email: malgorzata.olejniczak@cent.uw.edu.pl
phone: +48 22 55 43740
room: 04.58