Katarzyna Świerkula

email: k.swierkula@cent.uw.edu.pl