Grzegorz Pławski

email: g.plawski@cent.uw.edu.pl
phone: +48 503389612