Dominika Anna Nowis, Prof. dr hab. n. med.


Former employee – obecnie Kierownik grupy badawczej w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego