Rafał Chojnacki

email: ra.chojnacki@student.uw.edu.pl