Postdoc (Adjunct)(CeNT-10-2022 )

Field: Chemical sciences

Results of the competition:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021. Poz. 478 ze zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-10-2022

Konkurs na stanowisko: stażysta podoktorski (adiunkt) w grupie pracowników badawczych

Data ogłoszenia konkursu: 22.04.2022
Termin składania dokumentów: 23.05.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.05.2022

Ilość zgłoszeń: 4
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: brak

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: Kandydaci nie spełniają wymogów formalnych, oraz nie posiadają niezbędnego zakresu kompetencji potrzebnego do pracy przy realizacji projektu badawczego SONATA 15.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Dr Magdalena JawiczukDescription:

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the approval from the Rector of the University of Warsaw, announces opening of the position of Postdoc (Adjunct )in the group of researchers in the Chemical and Biological Systems Simulation Laboratory – Centre of New Technologies of the University of Warsaw.

Project title: Unconventional azo cross metathesis – theoretical and experimental studies

Project leader: Magdalena Jawiczuk, PhD

For more information, please visit the website of the University of Warsaw.Deadline: 23/05/2022

Tags: metathesis, catalysis, synthesis, organometallic chemistry, DFT, molecular modelling