Rada naukowa

DrukujDrukujPDFPDF

Skład Rady Naukowej - Kadencja 2012-2016

Prof. dr hab. Ewa Bulska
Wydział Chemii UW

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska - Macukow - Przewodnicząca Rady Naukowej
Wydział Fizyki UW

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
Wydział Prawa i Administracji UW

Prof. dr hab. Beata Glinka
Wydzial Zarządzania UW

Prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn - Krynicka
Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
Wydział Chemii UW

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Wydział Historyczny UW