Pracownicy

Tytuł Imię Nazwiskosortuj malejąco Numer telefonu Numer pokoju
Dyrektor prof. dr hab. Agnieszka Chacińska 22 55 43639 04.105
Z-ca Dyrektora dr Robert Dwiliński 22 55 43613 04.103
Sekretariat lic. Julia Kanar 22 55 43600
Sekretariat mgr Anna Kobylińska 22 55 43603
Z-ca Dyrektora ds. Organizacji Badań dr Magdalena Kowalczyk 22 55 43610 04.111
Asystentka Dyrektora lic. Marzena Niedźwiadek 22 55 43639 04.104
Pełnomocnik Kwestora mgr Artur Zieliński 22 55 43629 04.109
Tytuł Imię Nazwiskosortuj malejąco Numer telefonu Numer pokoju
dr Tomasz Antosiewicz 22 55 43679 03.65
dr Monika Arasimowicz
prof. dr hab. inż. Jan Augustyński 22 55 43710 03.03
dr Mateusz Baca 22 55 43749 04.144
mgr Ludmiła Bagińska-Socha 22 55 43601 04.102
prof. dr hab. Konrad Banaszek 22 55 43750 02.53
mgr Beata Bartosiewicz 22 55 43622 04.108
mgr inż. Agata Bernat
mgr Krzysztof Bieńkowski 22 55 43711 05.43
dr Elżbieta Bojarska 22 55 43755 02.223
mgr Grzegorz Bokota - -
dr Marion Chatelain 22 55 43712 03.224
mgr inż. Sebastian Chmieliński 22 55 43772 06.41
dr Arnauld Da Silva 22 55 43712 03.224
mgr Zofia Dąbrowska 22 55 43633 04.177
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz 22 55 43715 02.224
mgr Aneta Daszkowska 22 55 43622 04.108
dr hab. Mariana Derzsi
dr Liliana Dobrzańska 22 55 43791 02.109
mgr Anita Dudek
dr Stanisław Dunin-Horkawicz 22 554 37 67 02.111
dr hab. Magdalena Dziembowska 22 55 43721 04.225
dr hab. Maciej Długosz 22 55 43692 04.59
mgr Katarzyna Eysmont 22 55 43661 04.123
dr n. med. Natalia Fedoryszak-Kuśka 22 55 43694/695 05.106
mgr Aleksandra Ferenc-Mrozek 22 55 43702 02.225
dr Karol Fijałkowski 22 55 40815 3159 (II siedziba)
dr n. med. Paweł Gaj 22 55 43696 03.03
mgr Magdalena Galus 55 43638 04.107
dr hab., prof. UW Krzysztof Ginalski 22 55 40833 2151 (II siedziba)
Wioletta Góral 22 55 43637/628 01.114
mgr Dariusz Gołowicz 22 55 43 667 00.184
prof. dr hab. Wojciech Grochala 22 55 40828 3084 (II siedziba)
dr Renata Grzela 22 55 43702 02.225
dr inż. Paweł Horeglad 22 55 43670 02.172
mgr Ewa Jabłonka - Gronowska 22 55 43620 04.109
dr Rafał Jakubowski
dr Tomasz Jaroń
dr Tomasz Jaroń 22 55 40832 3152 (II siedziba)
mgr Bogusław Jarosz 22 55 43625 04.110
dr Marcin Jarzyna 02.52
mgr Agata Jaskulska 22 55 43661 04.123
prof. dr hab. Krystian Jażdżewski 22 55 43699 03.06
dr Aldona Jelińska 22 55 43727 03.45
dr hab., prof. UW Jacek Jemielity 22 55 43774 06.44
Kamil Kamiński
dr hab., prof.UW Joanna Kargul 22 55 43760 02.171
mgr Edyta Kawka 02.127
dr hab. Krzysztof Kazimierczuk 22 55 43669 00.186
dr Piotr Kaźmierczak
dr Marcin Kałek 22 55 43730 02.102
dr inż. Mariusz Kędziorek 22 55 43644 04.112
dr Agnieszka Kikulska 22 55 43729 06.42
mgr Gaja Klaudel
dr Natalia Kleczewska - -
dr Łukasz Kniżewski 22 55 40839 2160 (II siedziba)
dr Krzysztof Kobielak 22 55 43731 02.105
dr Agnieszka Kobielak 22 55 43735 02.107
mgr Anna Kobylińska 55 43 603
dr n. med. Monika Kolanowska
dr hab., prof. UW Magda Konarska 22 55 43705 04.165
mgr Marta Kotlarek 22 55 43694 05.106
dr Kamil Koziński
dr Łucja Krzemień-Ojak 22 55 43734 03.221
dr. n. med. Anna Kubiak
dr Dominik Kurzydłowski 22 55 40821 3157 (II siedziba)
dr Bożena Kuźniewska
dr Piotr Leszczyński 22 55 40811 3155 (II siedziba)
dr Mateusz Lisaj
dr Przemysław Malinowski 22 55 40812 3079 (II siedziba)
dr Łukasz Markiewicz - -
dr Anna Marusiak 22 55 43742 04.47
mgr Katarzyna Marzec 22 55 43623 04.108
mgr inż. Tomasz Matejuk 22 55 43650 01.111
dr Dorota Matelska 22 55 40842 2161 (II siedziba)
dr Katarzyna Matylla-Kulińska 22 55 43661 04.123
dr Ksenia Maximova 22 55 43633 04.176
mgr Giovanni Mazzocco 22 55 43655 03.62
Dawid Mehlich 22 55 43 742 04.46
mgr Beata Miedziak
mgr Jacek Miłek
Łukasz Munio 22 55 40843 2152 (II siedziba)
dr Magdalena Murawska
dr Wanda Niemyska
dr hab. Paweł Niewiadomski 22 55 43693 02.127
dr Nicolai Nikishkin
mgr Aneta Nowakowska 22 55 43626 04.110
dr Michał Nowakowski 22 55 43 666 00.183
prof. dr hab. Dominika Nowis 22 55 43720 04.63
dr Silvio Osella 04.61
dr Joanna Panecka 22 55 43743 04.57
dr hab., prof. UW Dorota Pawlak 22 55 43603 -
dr hab., prof. UW Dariusz Plewczyński 22 55 43654 03.63
dr Danijela Popovic 22 55 43749 04.144
mgr Monika Prełowska 22 55 43719 04.62
dr Tomasz Ratajczak - -
mgr Magdalena Rudzińska
dr Piotr Setny 22 55 43660 04.65
dr Alexandra Shchukina 22 55 43 669 00.186
dr inż. Paweł Sikorski 22 55 43775 06.43
dr n. med. inż. Magdalena Skrzypczak 22 55 40836 2156 (II siedziba)
mgr Olga Sokołowska 22 55 43 718 04.64
dr Renata Solarska 22 55 43711 05.43
dr Julia Staręga-Rosłan
dr Kamil Steczkiewicz 22 55 40842 2161 (II siedziba)
Krzysztof Stopa 22 55 43603 04.45
dr Joanna Sudyka
dr hab. Joanna Sułkowska 22 55 43675 04.42
dr n. med. inż. Michał Świerniak 22 55 43694 05.106
dr inż. Paweł Szarek 22 55 40827 3153 (II siedziba)
dr Teresa Szczepińska - -
dr hab., prof. UW Marta Szulkin 22 55 43706 03.223
inż. Andrzej Szymański 22 55 43856 04.112
dr Michał Tomza 22 55 43779 03.42
dr hab., prof. UW Joanna Trylska 22 55 43600 04.03
PhD Bartosz Trzaskowski 22 55 43671 04.60
dr Katarzyna Tuszyńska 22 55 43 621
dr Mateusz Urbańczyk 22 55 43 668 00.185
mgr Katarzyna Urbańska 22 55 43721 04.221
mgr inż. Ewelina Użarowska
dr Michał Wasilewski 22 55 43 825
prof. dr hab. Piotr Węgleński 22 55 43746 04.224
mgr Marta D. Wiśniewska
dr hab., prof. UW Marta Wiśniewska 22 55 43690 05.51
mgr Lucyna Wojas
dr hab. n. med. Anna Wójcicka 22 55 43698 03.07
dr Monika Wojciechowska 22 55 43635 04.178
dr inż. Błażej Wojtczak 22 55 43775 06.43
mgr inż. Michał Wójtowski 22 55 43645 01.105
dr Tomasz Zajkowski - -
dr Vasilina Zayas
dr Przemysław Żelazowski 22 55 43665 02.54
mgr inż. Julian Zubek - 03.61
dr Michał Łaźniewski 22 55 43655 03.62

Profesorowie afiliowani

prof. Magda Konarska
The Rockefeller University, New York
prof. Waldemar Priebe
The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston