Misja

DrukujDrukujPDFPDF

Kształcenie liderów dla nauki i gospodarki oraz uzyskiwanie liczących się wyników w interdyscyplinarnych badaniach naukowych z pogranicza biologii, chemii, fizyki i technologii informacyjnych.

Zadania CeNT:

  • prowadzenie działalności dydaktycznej, badawczej, wdrożeniowej i usługowej w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych
  • tworzenie i utrzymanie środowiska jak najbardziej otwartego na nowe pomysły i idee

Obszary działalności:

  • biologia molekularna o szczególnym znaczeniu dla medycyny i środowiska
  • badania strukturalne - analiza struktur związków chemicznych i materiałów
  • synteza i tworzenie nowych materiałów - funkcjonalnych nanomateriałów i biomateriałów
  • zastosowania fizyki dla potrzeb nowoczesnej techniki i technologii
  • technologie informatyczne i ich zastosowania

Wymienione obszary nie stanowią sztywnych ram ograniczających.