O CeNT

DrukujDrukujPDFPDF

Centrum Nowych Technologii UW zostało powołane na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego NR 362 z dnia 20 kwietnia 2011r.