Nagroda dla profesora dr hab. Wojciecha Grochali

DrukujDrukujPDFPDF

W maju b.r. Pan profesor Wojciech Grochala, kierownik Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w CeNT,  otrzymał nagrodę II stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Nagroda została przyznana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego celem jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa.

Gratulacje !