Oferty pracy w ramach projektu SONATA BIS

DrukujDrukujPDFPDF

„Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkoksylowych metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych”

w nowo tworzonym zespole pod kierunkiem dr inż. Pawła Horeglada

w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka badawcza projektu:

•    synteza nowych kompleksów metali grup 13 i 14 oraz określenie ich budowy w oparciu przede
wszystkim o metody takie jak NMR, IR, rentgenowska analiza strukturalna

•    określenie właściwości katalitycznych otrzymanych kompleksów w reakcjach polimeryzacji
wybranych monomerów heterocyklicznych

•    określenie wpływu zastosowanych katalizatorów na budowę i właściwości otrzymanych polimerów

•    zastosowanie wybranych kompleksów jako katalizatorów do otrzymania polimerów biodegradowalnych

Nazwa stanowiska: doktorant/ka (1 etat)

Warunki zatrudnienia: umowa o dzieło (3000 PLN brutto / miesiąc) na okres max. 5 lat

Wymagania:   ukończenie studiów magisterskich w zakresie chemii

doświadczenie laboratoryjne w ramach jednej z wymienionych dziedzin chemii: koordynacyjnej,
metaloorganicznej, nieorganicznej, organicznej lub polimerów oraz znajomość techniki Schlenk'a

dobra (komunikatywna) znajomość języka angielskiego

Zadania badawcze:    uczestniczenie w planowaniu badań i prowadzenie badań laboratoryjnych pomoc w
nadzorowaniu prac laboratoryjnych prowadzonych przez studenta/ów pomoc w przygotowaniu publikacji
oraz wystąpień konferencyjnych przygotowanie pracy doktorskiej w oparciu o uzyskane wyniki

Lista wymaganych dokumentów:     list motywacyjny
CV wraz z osiągnięciami naukowymi wykaz ocen ze studiów I-go i II-go stopnia

Termin składania ofert: do 30.06.2013

Forma składania ofert oraz zapytania: drogą elektroniczną na adres: pawelhoreglad@hotmail.com

Sposób rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna (o dokładnym miejscu i terminie rozmowy wybrani kandydaci
zostaną poinformowani drogą elektroniczną)

Dodatkowe informacje: Warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu doktoranta na wydziale chemicznym dowolnej
uczelni w dniu 1 października 2013r.

 

Tematyka badawcza projektu:

• synteza nowych kompleksów metali grup 13 i 14 oraz określenie ich budowy w oparciu przede
wszystkim o metody takie jak NMR, IR, rentgenowska analiza strukturalna

• określenie właściwości katalitycznych otrzymanych kompleksów w reakcjach polimeryzacji
wybranych monomerów heterocyklicznych

• określenie wpływu zastosowanych katalizatorów na budowę i właściwości otrzymanych polimerów
• zastosowanie wybranych kompleksów jako katalizatorów do otrzymania polimerów
biodegradowalnych

Nazwa stanowiska: student/ka (2 etaty)

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie (1000 PLN brutto / miesiąc) na okres min. 1 roku

Wymagania: student studiów chemicznych magisterskich lub licencjackich/inżynierskich
zainteresowania w ramach jednej z wymienionych dziedzin chemii doświadczalnej:
koordynacyjnej, metaloorganicznej, nieorganicznej, organicznej lub polimerów

Zadania badawcze: wykonywanie zaplanowanych prac laboratoryjnych
opracowywanie otrzymanych wyników
wykonanie pracy magisterskiej (ewentualnie licencjackiej/inżynierskiej) w oparciu o
uzyskane wyniki
Lista wymaganych dokumentów: list motywacyjny, CV, wykaz ocen ze studiów

Termin składania ofert: do 30.06.2013

Forma składania ofert oraz zapytania: drogą elektroniczną na adres: pawelhoreglad@hotmail.com

Sposób rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna (o dokładnym miejscu i terminie rozmowy wybrani kandydaci
zostaną poinformowani drogą elektroniczną)

Dodatkowe informacje:
Warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu studenta I-go lub II-go stopnia dowolnej uczelni w
dniu 1 października 2013r.