STYPENDIA I GRANTY w MNiSW

DrukujDrukujPDFPDF

Na stronie internetowej MNiSW ukazały się dwa przewodniki po stypendiach i grantach dla młodych naukowców i studentów:
1)      Dla młodych naukowców:

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130412_Przewodnik_dla_mlodych_naukowcow.pdf ,
2)      Dla studentów:

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130412_Przewodnik_dla_studentow.pdf

Zachęcamy do współpracy!