Przemysław Malinowski obronił pracę doktorską. Gratulujemy!

DrukujDrukujPDFPDF

20 lutego 2013 r. doktorant Wydziału Chemii UW, Przemysław Malinowski z zespołu badawczego dr hab. Wojciecha Grochali, prof. UW, obronił tytuł doktora. Na wniosek obu recenzentów i jednogłośnym werdyktem Komisji ds. Przewodu Doktorskiego został zgłoszony do wyróżnienia.