Projekt dr hab. Wojciecha Grochali, prof. UW został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Harmonia 3 w NCN. Gratulujemy!

DrukujDrukujPDFPDF

W dniu 21 stycznia 2013 r. Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania. Dr hab. Wojciech Grochala, prof. UW w ramach konkursu HARMONIA 3 otrzymał dofinansowania na realizację projektu  HP. Użycie wysokich cisnień do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu związków funkcjonalnych.  Gratulujemy!