Karol Fijałkowski obronił pracę doktorską. Gratulujemy!

DrukujDrukujPDFPDF

11 grudnia 2012 doktorant Wydziału Chemii UW, Karol Fijałkowski z zespołu badawczego dr hab. Wojciecha Grochali, prof. UW, obronił tytuł doktora. Na wniosek obu recenzentów i jednogłośnym werdyktem Komisji ds.Przewodu Doktorskiego został zgłoszony do wyróżnienia.