Anna Górska otrzymała stypendium naukowe!

DrukujDrukujPDFPDF

Anna Górska z zespołu dr hab. Joanny Trylskiej otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe. Gratulacje!