Julia Romanowska obroniła pracę doktorską!

DrukujDrukujPDFPDF

22 października b.r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Romanowskiej pt "Comparing physical properties of aminoglycoside antibiotics' binding sites in RNA and  proteins", napisana pod opieką promotora dr hab. Joannny Trylskiej. Praca została bardzo dobrze przyjęta przez recenzetów, dlatego też Komisja wystąpiła do Rady Wydziału Fizyki UW o jej wyróżnienie.

 

Julia Romanowska jest członkiem zespołu badawczego Laboratorium Maszyn Biomolekularnych. Podczas studiów doktoranckich uczestniczyła jako stypendystka w projekcie Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest autorką czterech publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, a także kierownikiem grantu promotorskiego MNiSW oraz laureatką wielu nagród przyznawanych naukowcom.

 

Gratulujemy!