Stypendia dla doktorantów

DrukujDrukujPDFPDF

W roku akademickim 2012/2013 Centrum Nowych Technologii UW ufundowało trzy stypendia w ramach studiów doktoranckich  prowadzonych przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.