Stypendium dla studentów w ramach projektu "Kwantowe systemy łączności optycznej"

DrukujDrukujPDFPDF

Nazwa stanowiska:

Student

Dziedzina:

Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium):

stypendium

Liczba ofert pracy: 

2

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):

1500 PLN / miesiąc

Data rozpoczęcia pracy: 

1 listopada 2017 r. lub później

Okres zatrudnienia:

Max. 1 rok

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):

Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Kierownik/kierowniczka projektu:

Prof. Konrad Banaszek

Tytuł projektu:

Kwantowe systemy łączności optycznej

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Celem projektu jest zastosowanie technik kwantowych do opracowania nowych metod modulacji i detekcji sygnałów optycznych na potrzeby łączności.

Zadania badawcze:

1.Modelowanie kanałów optycznych

2.Opracowanie schematów modulacji i detekcji sygnałów

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.Znajomość przynajmniej jednej z dziedzin: fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika odpowiadająca poziomowi wykształcenia kandydata/kandydatki

Lista wymaganych dokumentów:

1.życiorys

2.opis doświadczenia badawczego

3.wykaz przedmiotów i ocen

4.dane kontaktowe przynajmniej jednego pracownika naukowego zaznajomionego z pracami kandydata/kandydatki

Oferujemy:

Udział w interesującym projekcie badawczym związanym z rozwojem następnych generacji systemów łączności

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):

http://www.cent.uw.edu.pl/pl/node/4197

 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

qtlab@cent.uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

8 października 2017 r.

 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”