Asystent naukowy po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc)

DrukujDrukujPDFPDF

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Laboratorium Medycyny Doświadczalnej
ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc)
(asystent naukowy)
 w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów
 
Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis
 
SŁOWA KLUCZOWE:
nowotwór, odpowiedź immunologiczna, immunoterapia, arginaza, inhibitory punktów kontrolnych, hodowle komórkowe, mysie modele nowotworów in vivo, biologia molekularna
 
Wymagane doświadczenie w zakresie:
·         hodowli ludzkich i zwierzęcych pierwotnych i ustalonych linii komórkowych
·         mysich modeli nowotworów in vivo
·         wielokolorowej cytometrii przepływowej / immunofenotypowania komórek
·         podstawowych technik badawczych (Western blotting, PCR, real-time-PCR, ELISA)
 
Oferujemy:
·         zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się nowej jednostce naukowej UW
·         przestrzeń laboratoryjną oraz do pracy teoretycznej
·         podstawowe wyposażenie i usługi
·         wsparcie merytoryczne i organizacyjne
·         przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy
 
Wymagania:
·         stopień doktora biologii, nauk medycznych lub pokrewny uzyskany nie wcześniej niż w roku 2010
·         co najmniej 3 bardzo dobre publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
·         doskonała znajomość immunologii
·         biegła znajomość języka angielskiego
·         doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych
·         umiejętność pracy zespołowej
 
Warunki zatrudnienia
·         Wynagrodzenie: 5 500 PLN brutto
·         Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
·         Data rozpoczęcia pracy: grudzień 2017
·         Okres pracy przy projekcie: 24 miesiące
·         Możliwość przedłużenia zatrudnienia
 
Wymagane dokumenty:
·         list motywacyjny
·         CV
·         wykaz publikacji naukowych
·         dwa listy referencyjne
·         dokument poświadczający uzyskanie stopnia doktora
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: d.nowis@uw.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 września 2017 r.
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017r.