Wyniki konkursu DSM 2017

DrukujDrukujPDFPDF

W dniu 12 maja 2017 roku ogłoszony został nabór wniosków w ramach DSM – dotacja na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Adresatami konkursu byli pracownicy naukowi zatrudnieni w Centrum Nowych Technologii, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktoranci realizujący badania w zespołach badawczych/laboratoriach CeNT. W ramach konkursu wpłynęło 36 projektów badawczych.

Komisja Konkursowa w składzie
1. prof. dr hab. Piotr Węgleński,
2. dr hab. Krzysztof Ginalski, prof. UW,
3. dr Paweł Horeglad,
4. dr Katarzyna Tuszyńska – Sekretarz,

rekomendowała ustanowienie w ramach przyznanych środków 9 grantów, z których pokryte zostaną koszty bezpośrednie w następujących kwotach:

- 3 granty w wysokości 20 000,00 zł każdy,
- 1 grant w wysokości 19 500,00 zł,
- 4 granty w wysokości 18 850,00 zł,
- 1 grant w wysokości 16 000,00 zł.

Na tej podstawie dofinansowanie przyznano następującym naukowcom:

1. dr Marion Chatelain (100 pkt)
2. mgr Marcin Równicki (98 pkt)
3. dr Wanda Niemyska (96 pkt)
4. dr Mateusz Baca (94 pkt)
5. mgr Przemysław Wanat (94 pkt)
6. mgr Renata Kasprzyk (92 pkt)
7. mgr Michał Kadlof (92 pkt)
8. dr Alexandra Shchukina (92 pkt)
9. mgr Wojciech Wegner (91 pkt)

Serdecznie gratuluję autorom dofinansowanych projektów i dziękuję za pracę Komisji.

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Dyrektor Centrum Nowych Technologii
Uniwersytet Warszawski