Prof. Krzysztof Ginalski laureatem Nagrody Premiera

DrukujDrukujPDFPDF

Premier Beata Szydło przyznała nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. W tym gronie znazlazł się prof. Krzysztof Ginalski z Centrum Nowych Technologii za pracę „Przewidywanie struktury i funkcji białek” będącą podstawą nadania mu stopnia doktora habilitowanego.

Więcej informacji:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983...