Doktorant w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej
ogłasza konkurs na stanowisko DOKTORANTA
  w obszarze badawczy: immunologia i immunoterapia nowotworów

Poszukujemy osoby, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS12 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

SŁOWA KLUCZOWE:
nowotwór, odpowiedź immunologiczna, immunoterapia, arginaza, inhibitory punktów kontrolnych, hodowle komórkowe, mysie modele nowotworów in vivo, biologia molekularna

Wymagane doświadczenie w zakresie:
pracy w laboratorium biologicznym
podstawowych technik badawczych (Western blotting, PCR, klonowanie, hodowla linii komórkowych)
pracy w modelach zwierzęcych nowotworów (co najmniej 12 miesięcy)
wielokolorowej cytometrii przepływowej

Oferujemy:
zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się jednostce UW
przestrzeń laboratoryjną oraz do pracy teoretycznej
podstawowe wyposażenie i usługi
wsparcie merytoryczne i organizacyjne
przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

Wymagania:
stopień magistra lub jego odpowiednik w zakresie biologii, biotechnologii, medycyny lub nauk pokrewnych
co najmniej 4-tygodniowy zagraniczny staż badawczy
biegła znajomość języka angielskiego
umiejętność pracy zespołowej

Warunki zatrudnienia
Wynagrodzenie: 3 000 PLN brutto
Forma zatrudnienia: stypendium doktoranckie
Data rozpoczęcia pracy: październik 2017
Okres pracy przy projekcie: 24 miesiące

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny
CV
opinia opiekuna naukowego
dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra lub jego odpowiednika

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:
d.nowis@uw.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 5 lipca 2017r.