Pozycja typu ‘post-doc’ dla chemika specjalizującego się w chemii organicznej

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Inżynierii Krystalicznej ulokowane w Centrum Nowych Technologii w Warszawie (CeNT UW) poszukuje zdolnego chemika z doktoratem w dziedzinie chemii organicznej do prowadzenia prac syntetycznych w ramach projektu badawczego SONATA BIS: „Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Kandydat powinien być entuzjastycznie nastawiony do pracy w laboratorium i wykazywać się w niej dużą niezależnością. Praca będzie obejmowała syntezę różnego typu związków organicznych (przykładowo heterocyklicznych ligandów), które będą używane w laboratorium do dalszych badań.
Wymagania:
- stopień naukowy doktora w dziedzinie chemii organicznej
- dobra znajomość technik oczyszczania oraz charakterystyki związków (NMR - roztwór, HPLC, MS, IR, analiza elementarna, etc.)
- umiejętność prowadzenia prac w atmosferze gazu obojętnego (linia Schlenka)
- dobra znajomość języka angielskiego, oraz doświadczenie w pisaniu prac naukowych
- umiejętność pracy w grupie
Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę na okres 18-24 miesięcy
- możliwość aplikowania o granty badawcze
- praca w laboratorium wiodącej jednostki naukowej w kraju
Zainteresowani powinni przesłać (1) list motywacyjny, (2) CV z listą opublikowanych prac, oraz (3) dane kontaktowe dwóch osób które mogłyby wystawić referencje do kierownika laboratorium – dr Liliany Dobrzańskiej – e-mail: lianger@cent.uw.edu.pl
Aplikacje będą zbierane do dnia 15 sierpnia 2017, a rozpoczęcie pracy planowane jest na 1 października 2017.