Post-doc w Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek ogłasza konkurs na stanowisko post-doca w ramach projektu OPUS:
Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego.
Kierownik projektu: Dr. Krzysztof Kobielak
Projekt:
       W projekcie proponujemy badanie komórek macierzystych włosa (hfSCs, hair follicle stem cells) i ich regulacji w czasie jego cyklu regeneracyjnego. Z naszych poprzednich badań wiemy, że kiedy aktywacyjny potencjał ścieżek sygnałowych przeważa nad hamującymi powoduje to pobudzanie uśpionych komórek macierzysztych (SCs, Stem Cells) i regenerację włosa. Nasze poprzednie badania pokazały, że zahamowanie aktywności ścieżki BMP (Bone Morphogenetic Protein) powoduje przedwczesną aktywację uśpionych hfSCs. W ostatnich latach moje laboratorium odkryło nowy, poprzednio nieznany wewnętrzny mechanizm regulacji hfSCs polegający na przeciwstawnym balansowaniu dwóch ścieżek sygnałowych BMP i WNT. W tym mechanizmie zahamowanie ścieżki BMP w hfSCs spowodowało zmiany ekspresji w samej ścieżce BMP i również w WNT. Jednak jak dokładnie ścieżki BMP/WNT są w stanie integrować różne aktywatory i inhibitory, tak aby osiągnąć molekularną sieć, która będzie w stanie aktywować hfSCs, nie jest do końca poznane. Dlatego, w tym projekcie będziemy się skupiać na dalszym zrozumieniu mechanizmów molekularnych, które są odpowiedzialne za utrzymywanie wewnętrznego balansu pomiędzy ścieżkami sygnałowymi BMP i WNT, co jest krytyczne do utrzymania homeostazy hfSCs.
Jest to istotne pytanie w naukach podstawowych skupiających się na biologii SCs, ponieważ zarówno wyniki z mojego jak i innych laboratoriów pokazały, że ścieżki sygnałowe BMP/WNT mają charakter uniwersalny w regulacji homeostazy SCs w różnych tkankach. Dlatego, tak ważne jest dalsze zrozumienie molekularnego mechanizmu poprzez który ścieżki BMP/WNT przesyłają sygnalizację w hfSCs. To może być dobrą wskazówką w zrozumieniu uniwersalnego mechanizmu homeostazy, w różnych SCs i jak ich różne interakcje określają tkankowo specyficzną regenerację. Ta wiedza może być bardzo przydatna w zaadoptowaniu tych podstawowych odkryć naukowych do nowych form terapii u człowieka z użyciem SCs w takich jednostkach chorobowych jak gojenie ran skórnych, regeneracja włosów w różnych typach ich utraty. W związku z tym, że ścieżki BMP i WNT posiadają kluczową rolę regulacyjną w utrzymaniu homeostazy różnych typów SCs, implikacje dla przyszłej terapii mogą być potencjalnie znacznie szersze i nie tylko ograniczone do regeneracji skóry, włosów czy terapii skórnych nowotworów. Dlatego, długoterminowym celem badawczym będzie zrozumienie na poziomie molekularnym, jak cykl regeneracyjny włosa jest regulowany, aby można było zastosować tę wiedzę w medycynie regeneracyjnej.
 
Kwalifikacje kandydata:

 • doktorat z biologii, biotechnologii lub medycyny
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (biologia molekularna, FACS - Fluorescencyjnie aktywowane sortowanie komórek, hodowla ssaczych linii komórkowych, praca ze zwierzętami laboratoryjnymi, kriosekcja mrożonych tkanek, mikroskopia,)
 • znajomość oprogramowania Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PowerPoint
 • umiejętność pracy zespołowej

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 • jeden lub więcej listów polecających od naukowców znających Kandydata (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres)
 • listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród
 • listę konferencji w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień

 
Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie na pełnym etacie z pensją 4800 PLN. Pierwsza umowa na rok z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. Praca od lipca 2017.
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, Pokój 2105, 02-097 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: k.kobielak@cent.uw.edu.pl
(proszę wpisać “aplikacja post-doca” w tytule maila).
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 czerwca 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 1 lipca 2017 r.