Student w Laboratorium Chemicznych Nośników Energii

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Chemicznych Nośników Energii w Centrum Nowych Technologii UW poszukuje ambitnych studentów (2osoby) do prowadzenia badań w projekcie Homing FNP:
„ Synthesis, evaluation and recycling of the salts containing highly-fluorinated anions for energy storage applications.
Zadaniem stypendystów będzie synteza oraz charakterystyka nowych stałych przewodników jonowych oraz substancji będących prekursorami potencjalnych chemicznych magazynów wodoru, a także badanie możliwości ich recyklingu.
Dlaczego warto?

  • ciekawa tematyka badań i współautorstwo publikacji w najlepszych czasopismach chemicznych
  • praca w nowoczesnym laboratorium chemicznym z dostępem do specjalistycznej aparatury
  • wyjazdy na konferencje
  • wysokie stypendium (do 2500 zł/miesiąc netto) • rozwój zawodowy; możliwość dłuższej współpracy

Wymagania:

  • dobra znajomość i zamiłowanie do chemii i fizyki
  • rzetelność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie
  • chęć nabycia umiejętności w pracy laboratoryjnej
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • chęć realizacji pracy licencjackiej lub magisterskiej w ramach projektu

Stypendium przewidziane na okres: od 07.2017 do maksymalnie 03.2019.
Dodatkowe informacje
dostępne u kierownika projektu, dra Tomasza Jaronia (tjaron@uw.edu.pl) i stronie FNP
(http://www.fnp.org.pl/oferta_pracy/student-chemia-fizyka/)
Zgłoszenia: CV z uwzględnieniem przebiegu studiów (najważniejsze przedmioty) oraz średniej wszystkich ocen oraz list motywacyjny (po angielsku) do dnia 12.06.2017 włącznie na adres e-mail kierownika projektu.
Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 13 – 15 czerwca 2017r.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

oferta pracy w PDF: