Naukowcy CeNT laureatami konkursów grantowych NCN

DrukujDrukujPDFPDF

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM. 9 z przyznanych grantów będzie realizowane w CeNT:

  • Dyfuzja białek w pobliżu modelowych błon biologicznych, dr hab. Maciej Długosz, OPUS
  • Wpływ zatłoczonego środowiska na aktywność katalityczną i dynamikę proteaz wirusowych, dr hab., prof. UW JoannaTrylska, OPUS
  • Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych NHC na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu, mgr Anna Dąbrowska, PRELUDIUM
  • Ultrazimne kwantowe mieszaniny jonów z atomami, cząsteczkami i atomami rydbergowskimi: nowe hybrydowe układy i zastosowania, dr Michał Tomza, OPUS
  • Opracowanie metody HTS w oparciu o fluorescencyjnie znakowane analogi nukleotydów guanozynowych: nowe podejście do badań aktywności oraz poszukiwania inhibitorów RNA guanozyno-N7- metylotransferazy (N7MTaza), mgr Renata Kasprzyk, PRELUDIUM
  • Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych, prof. dr hab. Dominika Nowis, OPUS
  • Obliczenia kwantowomechaniczne cząsteczek zawierających ciężkie atomy w rzeczywistych otoczeniach, dr Małgorzata Olejniczak, SONATA
  • Wpływ modulacji metabolizmu cholesterolu na skuteczność przeciwnowotworowego działania przeciwciał monoklonalnych, mgr Mateusz Sobczak, PRELUDIUM
  • Nowa rola KAEA, silnie konserwowanej kompleksu podjednostki KEOPS/EKC, u modelowego grzyba strzępkowego Aspergillus nidulans, mgr inż. Joanna Gawlik, PRELUDIUM

Gratulujemy!