Doktorant w dziedzinie chemii obliczeniowej

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta w dziedzinie chemii obliczeniowej.
Przedmiotem badań będą teoretyczne rozważania nad możliwością osiągnięcia nietypowych bardzo wysokich formalnych stopni utlenienia (rozebranie atomów aż do elektronów rdzenia) w wybranych azotkach, tlenkach i fluorkach metali przejściowych i lantanowców.
Kwalifikacje kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie chemii, fizyki lub dziedzin pokrewnych (może być student ostatniego roku z wyznaczonym terminem obrony)

 • dobra znajomość j. angielskiego

 • umiejętność obsługi programów do obliczeń kwantowo-chemicznych oraz znajomość metod chemii obliczeniowej

 • znajomość systemu operacyjnego typu UNIX na poziomie co najmniej użytkownika

 • dobra umiejętność programowania w dowolnym języku

 • wysoka motywacja, umiejętność analitycznego myślenia, praca w zespole

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV)

 • list motywacyjny

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra

 • jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres)

 • listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród

 • listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień

Warunki zatrudnienia:
stypendium w wysokości 3000 PLN miesięcznie. Umowa 24 miesiące z możliwością przedłużenia.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, Pokój 5043, 02-097 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: p.szarek@cent.uw.edu.pl (proszę wpisać “Hi-Ox aplikacja doktoranta” w tytule maila).
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2017 r.