Laboratorium Biogenezy Mitochondriów
kierownik zespołu:
prof. dr hab. Agnieszka Chacińska

O laboratorium

Biogeneza białek mitochondrialnych:

  • badanie transportu białek do mitochondriów z udziałem kompleksów translokaz MIA, TOM, TIM23, TIM22,
  • badanie wpływu procesów redoks, w szczególności utleniania i redukcji białkowych reszt cysteinowych, na funkcje mitochondrialne,
  • badanie wpływu procesów redoks na architekturę błon mitochondrialnych i charakterystyka kompleksów białkowych zaangażowanych w te procesy.
Współpraca krajowa:

-

Współpraca zagraniczna:

-