Prof. Rainer Hillenbrand laureatem Stypendium im. A. von Humboldta

DrukujDrukujPDFPDF

Profesor Hillenbrand w ramach 6-miesięcznego stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej bedzie realizował w Centrum Nowych Technologii projekt Optical phenomena in directionally solidified materials investigated with scattering scanning near-field optical microscopy we współpracy z prof. Dorotą Pawlak, kierownikiem Laboratorium Technologii Materiałowych CeNT.

Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora.

Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. 

link