Laboratorium Chemicznych Nośników Energii
kierownik zespołu:
dr Tomasz Jaroń

Zespół

Janek Derdziuk
student, Inżynieria Nanostruktur UW
Małgorzata Domańska
studentka II roku Zastosowań Fizyki w Biologii i Medycynie
Wiktoria Dołębska
studentka II roku Inżynierii Nanostruktur
Magdalena Grochowska
studentka I roku Inżynierii Nanostruktur
Paula Zdybska
studentka I roku Energetyki i Chemii Jądrowej

O laboratorium

Badania przeprowadzane w laboratorium dotyczą nowych materiałów, które mogą zostać użyte do magazynowania energii. Są to dwie grupy substancji: związki chemiczne bogate w wodór, mogące zostać użyte do jego chemicznego magazynowania, oraz nowe potencjalne przewodniki jonowe – bezpieczne i efektywne elektrolity do zastosowania w elektrochemicznych źródłach energii.
W trakcie badań rozwijane są nowe metody syntezy powyższych substancji, ze szczególnym uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku, oraz ekonomicznych. Do charakterystyki badanych związków chemicznych mają zastosowanie różnorodne metody analityczne. Szeroko stosowane są techniki dyfrakcyjne (proszkowa i monokrystaliczna), a także spektroskopowe – NMR, FT-IR, XPS spektroskopia Ramana. Potencjalnie użyteczne właściwości badane są przy użyciu m. in. termograwimetrii (magazynowanie wodoru) oraz spektroskopii impedancyjnej (przewodnictwo jonowe). Wybrane układy są także charakteryzowane pod ogromnymi ciśnieniami (rzędu miliona atmosfer), oraz przy użyciu metod obliczeniowych, z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości elektronowej (DFT) w programach CASTEP i VASP.

Współpraca krajowa:
  • dr hab. Rafał Jurczakowski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Wojciech Grochala, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

 

Współpraca zagraniczna:
  • dr Viktor V. Struzhkin, Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, USA

Aktualności

brak