Granty Homing FNP przyznane

DrukujDrukujPDFPDF
W drugiej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej aż 3 prestiżowe granty będą realizowane przez pracowników CeNT: dr Annę Marusiak, dr Tomasza Jaronia oraz dr Michała Tomzę.
 

 Przyznane granty:

  • Wpływ amplifikacji genu kinazy MLK4 na rozwój raka piersi – badania w modelu 3D oraz in vivo, dr Anna Marusiak, członkini Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, kwota dofinansowania: 799 760 PLN
  • Synteza, ewaluacja oraz recykling soli zawierających aniony bogate we fluor do zastosowań w magazynowaniu energii, dr Tomasz Jaroń, członek Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych, kwota dofinasowania: 793 920 PLN
  • Kwantowe symulacje, obliczenia i pomiary z wykorzystaniem nowych kwantowych układów molekularnych, dr Michał Tomza, kierownik Laboratorium Kwantowych Układów Molekularnych, kwota dofinasowania: 781 000 
W ramach programu HOMING, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało ośmiu młodych doktorów, w tym trzech w Centrum Nowych Technologii!
 
Informacje o drugiej edycji konkursu dostępne są na stronie Fundacji.