Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych.

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Karol Fijałkowki, dr
Realizowany od roku: 
2017
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
NCN, NCBiR, TANGO