Wyniki konkursów NCN

DrukujDrukujPDFPDF

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Maestro oraz Sonata Bis. 4 granty będą realizowane w CeNT.

  • Genetyczne Przełączniki Redoks w Fotosyntezie, prof. John J. Allen, Maestro
  • Anionowe, katjonowe i mezojonowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w katalizie homogenicznej, dr Bartosz Trzaskowski, Sonata Bis
  • Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chiralne jodoareny jako droga do użytecznych reakcji syntetycznych, dr Marcin Kałek, Sonata Bis
  • BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie, oraz właściwości elektronowe i adsorpcyjne, dr Andrzej Szczurek, Sonata Bis

Gratulujemy!

Link