Dwa projekty TEAM FNP dla CeNT!

DrukujDrukujPDFPDF

Dr hab. Jacek Jemielity oraz dr hab. Krzysztof Ginalski otrzymali finasowanie na realizację prestiżowych projektów TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kwota dofinansowania każdego z grantów to blisko 3,5 mln zł.

Program TEAM przeznaczony jest na realizację przełomowych projektów w skali międzynarodowej przez wybitnych uczonych. Do drugiego konkursu w programie TEAM zgłoszono 52 projekty. Ośmiu laureatów, w tym dwóch z CeNT, otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 27 mln zł.

Lista laureatów