Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Piotr Orłowski
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2020
Realizowany w ramach programu: 
Diamentowy Grant, MNiSW