Laboratorium Kwantowych Układów Molekularnych
kierownik zespołu:
dr Michał Tomza

Zespół

Anna Dawid
studentka, MISMaP
Paweł Wójcik
student, Wydz. Chemii

O laboratorium

W Laboratorium prowadzone są interdyscyplinarne badania na pograniczu teoretycznej atomowej, molekularnej i optycznej (AMO) fizyki oraz chemii kwantowej. Jesteśmy zainteresowani inżynierią nowych kontrolowalnych kwantowych układów molekularnych, które znajdują zastosowania zarówno w badaniach podstawowych, jak również w nadchodzących technologiach kwantowych.

Tematy badawcze:

  • Zimne mieszaniny jonów atomowym i cząsteczkowych z atomami i cząsteczkami.
  • Tworzenie, dynamika i kontrola ultrazimnych cząsteczek.
  • Ultrazimne kontrolowane zderzenia i reakcje chemiczne.
  • Magnetycznie kontrolowane rezonanse Feshbacha w ultrazimnych gazach.
  • Dynamika oraz symulacje kwantowe w kwantowych układach kilku ciał.
  • Oddziaływanie materii ze światłem i fotochemia.

W naszej pracy wykorzystujemy oraz rozwijamy zaawansowane metody ab initio chemii kwantowej do opisu struktury elektronowej cząsteczek i atomów oraz metody fizyki atomowej i molekularnej. Współpracujemy również blisko z grupami doświadczalnymi.

Współpraca krajowa:
Współpraca zagraniczna: