Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Krzysztof Ginalski, dr hab., prof. UW
Realizowany od roku: 
2012
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
MAESTRO, NCN