ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Piotr Leszczyński, dr
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
OPUS, NCN