Wyniki konkursu DSM

DrukujDrukujPDFPDF

Znane są już wyniki wewnętrznego konkursu DSM 2016 na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

W tym roku wyróżniono 6 wniosków i przyznano na ich realizację po 15 000 PLN. Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów:

  • mgr Marek Baranowski, Synteza guaninowych analogów nukleotydów zawierających ugrupowanie 4-(trifluorometylo)benzylowe i wykorzystanie ich jako sond molekularnych do badań oddziaływania białko-ligand metodą 19F NMR, Laboratoriów Chemii Bioorganicznej,
  • mgr Marta Kotlarek, Prenatalna diagnostyka wrodzonego przerostu nadnerczy- identyfikacji płci płodu oraz mutacji w genie CYP21A2 w oparciu o wolno krążące DNA płodu, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka,
  • dr Ksenia Maximova, Isothermal titration calorimetry for enzyme kinetics with macromolecular crowding, Laboratorium Maszyn Biomolekularnych,
  • dr Teresa Szczepińska, Bayesian network analysis of chromatin marks tha tdetermine eu/heterochromatin position of the loops, Laboratorium Genomki Funkcjonalnej I Strukturalnej,
  • mgr Agata Jaskulska, Rola białka Npl3 w supresji defektów splicingu pre-mRNA u drożdży, Laboratorium Biologii RNA,
  • mgr Wojciech Wegner, Nowoczesne materiały funkcjonalne: mieszane borowodorki baru i wybranych lantanowców - synteza i charakteryzacja, Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych.

Gratulujemy kierownikom zwycięskich wniosków!